7MAgFTJ3LMgT4C3yD6bL3TSV

 

Orașul Ștefănești din județul Argeș a luat ființă ca urmare a declarării ca oraș a comunei Ștefănești, județul Argeș prin Legea nr. 83 din 05.04.2004. Conform acestei legi, satele ce aparțin orașului Ștefănești sunt următoarele: Ștefănești, Enculești, Golești, Izvorani, Ștefăneștii-Noi, Valea Mare Podgoria, Viișoara, Zăvoi.

    Orașul Ștefănești se întinde pe o suprafață de 60 km, învecinându-se spre S-V cu municipiul Pitești, spre N – V și N cu comuna Mărăcineni și orașul Mioveni, spre E cu comuna Călinești, spre S cu comunele  Oarja și Bradu, conform hărții orașului Ștefănești(parte integrantă din prezentul statut).

    Orașul Ștefănești este situat în partea central – sudică a județului Argeș, la sud-est de municipiul Pitești, la intersecția paralelei de 44 53’ latitudine nordică cu meridianul de 24 56’ longitudine estică. La 18 km spre nord trece paralela de 45 și nu departe de limita estică a orașului trece meridianul de 25 longitudine estică, aceste două coordonate geografice arătându-ne amplasarea orașului în partea central – sudică a țării.