Naturale


       În ceea ce privește relieful, orașul Ștefănești se află pe linia de contact dintre Podișul Getic(și anume Platforma Cândești) și Lunca Argeșului, dincolo de care se întinde Câmpia Înaltă a Piteștiului. Această linie de contact între cele doua unități de relief este clar evidențiată în teren prin diferența de altitudine și prin peisajul specific, fiind întreruptă de văile afluente ce pătrund adânc în interiorul piemontului și fiind acoperite de păduri, vii și așezări ce urcă spre interfluviile largi și netede a acestei platforme piemontane. În partea vestică a orașului se afla Lunca Râului Doamnei cu direcția nord – sud.

     Conform Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca orașe a unor comune, satele ce apartin orașului Ștefănești sunt următoarele : Ștefănești, Enculești, Golești, Izvorani, Ștefăneștii – Noi, Valea Mare – Podgoria, Viișoara, Zăvoi, aflate la distanțe cuprinse între 2 km și 5 km față de satul de resedință – Ștefănești. Cu excepția satului Golești, care se află în întregime situat în Lunca Argeșului, celelalte sate componente brodează limita dintre cele două unițăti de relief amintite, amplasate de-a lungul văilor și drumurilor ce străbat localitatea.
Prezentarea grafică a localităților componente a Orașului Ștefănești este arătată de harta orașului, care face parte integrantă din prezentul statut.

Altitudinea orașului este cuprinsă între 252 m, la nivelul Văii Argeșului și
400 m, în zona colinară Valea Mare – Podgoria.

     Rețeaua hidrografică ce străbate teritoriul orașului are caracter intermitent, cu obârșii din platforma piemontană Cândești, fiind tributară Văii Argeșului sau Râului Doamnei, care formează limite spre sud și respectiv spre vest ale teritoriului orașului. De-a lungul Râlui Doamnei, în dreptul orașului, se întinde o parte din lacul Mărăcineni -Valea Mare Podgoria, cu rol de atenuare a viiturilor, iar pe Râul Argeș se găsește acumularea Pitești Sud- Ștefănești Golești, pentru obținerea de hidroenergie.