”FOIȘORUL DE LA VII” SAU ”CONACUL DE VIE DE LA VALEA MARE”

Domnitorul Constantin Brâncoveanu petrecea aici culesul viilor, în drumul său de la curtea domnească din Târgovişte spre cea de la Bucureşti, pe drumul Potlogilor şi Mogoşoaiei. 

În perioada 1695-1698, în condicile de venituri şi cheltuieli ale vistieriei sunt consemnate cheltuieli pentru casele domneşti de la viile de la Piteşti.

Conacul a rămas o vreme în proprietatea familiei Brâncoveanu, fiind administrat de ”Aşezămintele Brâncoveneşti”, începând cu secolul al XIX-lea. La începutul secolului al XX-lea, în conac locuiau călugări, după care a fost deţinut de proprietari privaţi până în anul 1947, când a fost naţionalizat.  

Din conac se mai păstrează astăzi doar zidurile de la nivelul parterului, fără planşeu şi acoperiş.