Trasee turistice


3km est – Valea Mare-Podgoria:
– Casa memorială „Liviu Rebreanu”
Program de vizită: 9AM-17 PM. Tel: 0248/220254.
Construită la începutul secolului al XX-lea, clădirea a fost cumpărată în anul 1930 de către marele romancier. Aici, Liviu Rebreanu a scris romanul „Răscoala” și tot aici Rebreanu s-a stins din viață la 1 septembrie 1944. La 3 septembrie 1944 a fost înmormântat în cimitirul bisericii din Valea Mare, pentru ca mai apoi să fie mutat la cimitirul Belu din București.
4km sud-est – orașul Ștefănești:
Centrul de cultură Brătianu
– În partea stângă, pe un drum ce urcă spre deal, se poate ajunge la Centrul de cultură Brătianu de la Vila Florica, fost proprietate a familiei Brătianu. Atrag atenția casele mari din parcul de pe deal și o placă de marmură fixată în 1973 în stânga intrării inscripționată: „Pe acest loc a fost casa în care au copilărit și și-au petrecut o parte din viață Dumitru si Ion C. Brătianu fruntași ai revoluției de la 1848 din Țara Românească”.
Biserica Brătienilor
– În apropierea vilei, în afara parcului, se află Biserica Brătienilor, cu o arhitectură inedită, ridicată în 1898 după planul arhitectului Lecomte de Nouy. Biserica adăpostește mormintele mai multor reprezentanți ai familiei Brătianu: Ion C. Brătianu, fiii săi Ionel, Constantin și Vintilă, Gheorghe I. Brătianu, fiul lui Ion I. C. Brătianu și alții.
– La 6 km sud de Pitești, în același oraș, se află o biserică ctitorită în prima jumătate a secolului al XVII-lea, mai multe cruci documente epigrafice din anii 1629, 1634, 1717, 1730 și 1785, precum și un monument al eroilor din Primul Război Mondial.
8km sud satul Viișoara, ramură la dreapta DL spre satul Golești:
-Complexul muzeal Golești – Muzeul viticulturii și pomiculturii din România; atestat documentar în anul 1452, satul găzduieste două importante obiective culturale, istorice și turistice.
– Complexul Muzeal Golești, amenajat în conacul familiei Goleștilor construit în 1640-1642, înconjurat de ziduri puternice străjuite de turnuri amplasate la colțuri și de un foișor la poartă, oferă turistului prilejul de a vizita ”Expoziția memorială Familia Goleștilor”, Expoziția de istorie a epocii 1821-1848, care prezintă mobilier de epocă, tablorui, cărți și alte obiecte care au aparținut Goleștilor și rudelor apropiate, Expoziția pedagogică Școala de la Golești, unde vizitatorii pot afla informații despre materialele care redau organizarea și funcționarea Școlii de la Golești în cadrul general al învățământului românesc din prima jumătate a secolului XIX. Între exponatele ultimei expoziții se numără: Programa cursului gimnazial și filozofic elaborată de Florian Aaron, diferite manuale, un abecedar din anul 1840, Gramatica românească redactată de Ienache Văcărescu și tipărită la Râmnicu Vâlcea în anul 1787;
– Muzeul Viticulturii și Pomiculturii din România (Tel: 0248/266364) amenajat în 1966 pe o suprafață de 12 ha, cuprinde 24 de unități â complexe cu 90 de construcții din diferite zone viticole și pomicole din țară: Muntenia, Oltenia, Banat, Dobrogea, Transilvania (zona Munților â Apuseni si zona Alba, Brașov), Moldova (Vrancea) și Maramureș o locuință Țărănească în totalitate din lemn (sec. XVIII). Acest obiectiv face parte din categoria muzeelor spcializate, fiind considerat unul dintre cele mai mari și mai importante muzee etnografice din România. Tot aici, în sectorul construcțiilor și instalațiilor speciale, se află 8 pivnițe, 2 poverne, o cramă, o cămară, un șopron cu teascuri și alte obiecte;
– în imediata apropiere se poate vizita Biserica „Sfânta Treime”, monument de arhitectură ctitorit la mijlocul secolului al XVII-lea (1646) de către Stroe Leurdeanu si soția sa, Visa. Aici se păstrează piese deosebit de valoroase, între care se remarcă icoanele pictate pe lemn între secolele XVII XVIII;
15kmsud-est – comuna Călinești:
– localitate atestată documentar o dată cu municipiul Pitesti, comuna Călinesti este una dintre cele mai mari asezări rurale din județul Argeș, cuprinzând 11 sate și două biserici monumente arhitecturale, una din lemn cu pridvor deschis și stâlpi frumos sculptați, datând din anul 1735, cealaltă fiind construită în 1872 și pictată în frescă de Ilie Petrescu, tatăl pictorului Costin Petrescu;
-În satul Râncăciov se poate vizita biserica fostei mânăstiri Râncăciov atestată documentar în 1498, în vremea lui Vlad Călugărul, tatăl lui Vlad Țepes. Biserica parohială „Intrarea în Biserică” cunoscută sub numele de Mânăstirea Râncăciov nu-și cunoaște ctitorul, dar certifică faptul că locașul de cult a fost refăcut si restaurat de două ori: în 1648, prin grija căpitanului de păhărnicie Arsene Soimu, și între 1848-1852 de către arhimandritul David;
20 km sud-est orașul Topoloveni
– considerat un important centru de artizanat (covoare, cusături, ceramică) si de folclor situat în lunca râului Arges, orasul cu peste 10.000 de locuitori păstrează parfumul istoric al perioadei interbelice, fiind leagănul lui Ion Mihalache, întemeietorul țărănismului; casa în care a locuit conducătorul Partidului Național Țărănesc fiind declarată monument istoric;
– satul Inuri, încorporat orasului Topoloveni, oferă turistului posibilitatea de a vizita o biserică construită în secolul XVIII de către Gheorghe din Ianina si soția sa Maria, fiica fostului egumen al Mânăstirii Aninoasa, Daniil Topoloveanu, episcop de Buzău și mitropolit al Țării Românești între 1719 si 1732;
30 Km- comuna Priboieni:
– expoziția memorială „C. Rădulescu-Codin”, cunoscut folclorist de origine argeșeană care a cules și publicat numeroase basme din folclorul muscelean;
40 Km- localitatea Bogați:
– Rezervație de sculptură în lemn, unde se organizează anual o tabără internațională;
– Expoziție de artă populară, meșteșuguri și ocupații tradiționale;
25 kmsud-est – comuna Leordeni:
– în satul Ciolcesti, la poalele pădurii, se află Casa memorială „Dinu Lipatti”(1917-1950), cunoscut pianist și compozitor român, elevul si finul celebrului George Enescu, unde se pot admira câteva obiecte personale ale artistului;
– popasul turistic amenajat în „Casa Gusti”, cunoscut pentru deosebitele mâncăruri tradiționale servite.